Category Archive: Ranking

  • Congratulations to our students who ranked for their next sashes! To Purple Sash Tom Roy To Green Sash Purple Stripe Alonso Moreno To Yellow Sash Green Stripe Antonio Fontes To Yellow Sash Elan Cannon Jen Kearney Kevin Sheppard To White Sash Yellow Stripe Elizabeth Atherton Nick Deese Christopher Fritz Giovanni Sabatelli Roger Zimmerman To White […]
  • Congratulations to our Tai Chi students who received their new Tai Chi sashes! To White Sash Amy Fortier Reid Fortier Christopher Fritz To White Sash Yellow Stripe: Marla Iyasere To Yellow Sash Curvin Huber To Yellow Sash Green Stripe Roger Zimmerman To Green Sash Purple Stripe Irene Gruber Tom Roy (not shown) Thanks to Sifu […]
  • Congratulations to our students who received their new sashes! To White Sash Emily Holst Molly Holst Antonio Masella Simon O’Toole Nina Parillo Henry Pease To White Sash Black Stripe Amelia Landry MacKenzie Roy To White Sash Red Stripe Jackson Caldwell Zachary Copetas Levi DeRome Miles Westerbeke Chris Wilkins To Yellow Sash White Stripe Caleb Langhoff […]
  • Congratulations to our students who ranked for their next sashes! To Green Sash Purple Stripe Tom Roy To Green Sash Alonso Moreno (not shown) To Yellow Sash Antonio Fontes To White Sash Yellow Stripe Elan Cannon Sarah Kallio Jen Kearney Kevin Sheppard To White Sash Elizabeth Atherton Christopher Fritz Giovanni Sabatelli Roger Zimmerman Thank you […]
  • Congratulations to our Tai Chi students who tested for their next sashes! To Green Sash Irene Gruber Tom Roy To Yellow Sash Antonio Fontes Roger Zimmerman To White Sash Yellow Stripe Curvin Huber To White Sash Marla Iyasere (not shown) Thank you to Sifu Gary for running the ranking, and to Mr. Rob and Mr. […]
  • Congratulations to all of our students who ranked for their next sashes today! To Yellow Sash Black Stripe Diego Moreno To Yellow Sash White Stripe Kai Diesing Justen Force Alexander Solen To White Sash Red Stripe Will Atherton Eli O’Toole To White Sash Black Stripe Caleb Langhoff To White Sash Jackson Caldwell Zachary Copetas Levi […]
  • Congratulations to our students who ranked for their next sashes today! To Green Sash: Tom Roy To Green Stripe: Alonso Moreno To Yellow Sash: Semyon Shabashov To Yellow Stripe: Antonio Fontes To White Sash: Elan Cannon (not shown) Nick Deese Jen Kearney Kevin Sheppard Thank you to Sifu Gary and Tim for coming up from […]
  • Congratulations to our Tai Chi students who received their next sashes today! To Yellow Sash Irene Gruber Tom Roy To Yellow Stripe Antonio Fontes Roger Zimmerman To White Sash Curvin Huber As always, thanks to Sifu Gary for presiding over the ranking, and to our students for continuing to support our school and help to […]
  • Congratulations to our students who received their next sashes today! To Yellow White Sash Diego Moreno To White Red Sash Kai Diesing Justen Force Alexander Solen To White Black Sash Eli O’Toole Burke Walston To White Sash Will Atherton Caleb Langhoff Thank you to Sifu Gary and Sihing Matt for presiding over the ranking, as […]
  • Congratulations to our Kung Fu students who received their next sashes today! To Green Stripe Tom Roy To Yellow Sash Trevor Antczak Gonzalo Chavez Alonso Moreno To Yellow Stripe Semyon Shabashov Thank you to Sifu Gary and Sihing Tian for supporting our students and our school! Photos of the ranking are available on our Facebook […]